dilluns, 2 de març de 2020

RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS

DATA: dimarts 3 de març
HORA: 17h
CIÈNCIES NATURALS
La prova constarà d’una lectura i una comprensió lectora, la interpretació de gràfics i imatges, i l’extracció de conclusions a partir dels resultats d’un experiment.
DISSENY EXPERIMENTAL (1r ESO i 3r ESO):
●       Has de conèixer les fases del disseny experimental.
●       Has de poder argumentar les conclusions a les que arribes a partir dels resultats d’un experiment.

ÉSSER VIU (1r ESO):
●       Justificar si una determinada mostra és o no un ésser viu: si fa les tres funcions vitals i   si està format per cèl·lules.
●       Conèixer els trets distintius dels cinc regnes.
 MEDI AMBIENT (1r i 3r ESO):
●       Entendre els principals problemes mediambientals (causes i possibles solucions) relacionats amb l’atmosfera, la hidrosfera i la geosfera.
 MALALTIA I SALUT (3r ESO)
●       Interpretar el funcionament del cos humà des d’una visió general, reconeixent les relacions entre els diferents aparells i sistemes.
●       Descriure els processos implicats en la funció de nutrició, relació i reproducció, identificant els òrgans i les estructures que participen en cada procés.
●       Justificar la importància de la higiene personal i els hàbits saludables per prevenir malalties.
●       Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per justificar el risc del tabac, l’alcohol i altres drogues.

QUÍMICA (Llibre Positró 3. Física i Química)
  
Tema 0. El treball científic 
1. La recerca científica

Tema 1. Estats d’agregació de la matèria
1. La matèria i els seus estats
2. Teoria cinèticomolecular de la matèria
5 Canvis d’estat
  
Tema 3.  Teoria atòmica
4. Radioisòtops
4.1 Radioactivitat

Tema 5. Reaccions químiques 
2. Característiques d’una reacció química
5. Representació d’una reacció química
5.1. L’equació química

FÍSICA

1. Forces 
Pes = massa x gravetat

2. Moviment 
Moviment rectilini uniforme (MRU): moviment rectilini i amb velocitat constant. 
Velocitat = espai / temps

Nota: L’alumnat que no disposa del llibre Positró 3, el pot demanar al professorat de física i química.Cap comentari:

Publica un comentari